• NIŽE CIJENE PANORAMA TESTA!


    Od 22.11. 2018. imamo niže cijene za neinvazivni prenatalni test probira (NIPT).

     

    Nove cijene možete provjeriti na stanicama Panorama testa.